Provádění všech
pracovně lékařských prohlídek

Pracovní lékařství Ordinace

V naší ordinaci zakoupíte
přírodní bylinné sirupy

Ordinace

Včasná defibrilace
receptem na zástavu srdce

Ordinace

CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení zabývající se poskytováním pracovně lékařských služeb (dříve závodní péče). Orientujeme se v této oblasti na potřeby klientů z řad podnikatelské, státní i neziskové sféry.

Zajišťujeme provádění všech pracovně lékařských prohlídek:

  • vstupních
  • periodických
  • mimořádných
  • výstupních

Všechny tyto prohlídky se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti a jsou zajišťovány v souladu s platnou legislativou, která vyplývá ze zákona č. 202/2017 Sb., o specifických zdravotních službách a dále vyhláškou č. 79/2013 Sb. O PLS v platném znění.

Dle tohoto právního předpisu má každý zaměstnavatel povinnost uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb. Při neplnění této legislativní povinnosti hrozí zaměstnavateli riziko v podobě nemalých sankcí.

Povinnou součástí pracovně lékařských služeb je:

  • dohled pracoviště
  • odborná poradenská činnost
  • školení první pomoci
  • v případě potřeby zastupování zaměstnavatele ve vztahu k příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví

Proto zajištěním pravidelného dohledu pracoviště a preventivních prohlídek snižujete pravděpodobnost vzniku úrazů Vašich zaměstnanců.

Co Vám tedy v rámci pracovně-lékařských služeb nabízíme?