Provádění všech
pracovně lékařských prohlídek

Pracovní lékařství Ordinace

V naší ordinaci zakoupíte
přírodní bylinné sirupy

Ordinace

Včasná defibrilace
receptem na zástavu srdce

Ordinace

Pracovní lékařství

Srdeční zástava je hrozba, která se týká nás všech!

Základní fakta

Denně zemře pouze v České republice cca 100 lidí (ročně asi 35 tisíc lidí) na náhlou zástavu srdce. Zemřou doma, v zaměstnání, při sportu či zábavě.

Až 94 % obětí by se dalo v případě včasného použití automatického externího defibrilátoru zachránit.

Koho může postihnout zástava srdce?

Srdeční zástava vzniká obvykle neočekávaně, často z plného zdraví a bez varovných příznaků nikdo z nás neví, zda se v příštích minutách nestane svědkem takové příhody a zda pomoc nebude potřebovat on sám je zcela lhostejné, zda je člověk zdravý, nemocný, obézní, hubený, kuřák nebo nekuřák.

K zástavě srdce dochází bez předchozího varování a může postihnout i zcela zdravého člověka.

Příčiny vzniku zástavy srdce

Až 82,4 % zástav srdce u dospělých je způsobeno vnitřními příčinami v srdci, které lze efektivně odstranit AED defibrilátorem v kombinaci s nepřímou srdeční masáží.

9 % případů je způsobeno mimo srdeční příčinu (úraz elektrickým proudem, tonutí, dušení při požáru, atd.)

8,6 % případů tvoří ostatní vnitřní choroby.

Proč AED defibrilátor?

Náhlá zástava srdce může postihnout:

  • kohokoliv
  • kdekoliv
  • kdykoliv

Často se tak stane bez jakéhokoliv varování.

Na náhlou zástavu srdce přitom existuje jasný a velmi účinný recept - včasná defibrilace!!!!

V případě náhlé zástavy srdce jde o čas!

  • bez AED defibrilátoru přežívá jen 5 % postižených
  • s použitím AED defibrilátoru přežívá až 94 %

Co je AED defibrilátor?

Je to sofistikované zařízení, které umožňuje na základě automatické analýzy EKG instruovat pomocí zřetelných visuálních a hlasových pokynů krok za krokem laického zachránce k provedení bezpečné a účinné resuscitace s podáním defibrilačního výboje při zástavě srdce.

Jestliže AED detekuje zástavu srdce, nabije se a vyzve zachránce, aby pouhým zmáčknutím tlačítka na přístroji vyslal defibrilační výboj.

Pokud AED nedetekuje zástavu srdce, tak se nenabije a neumožní podání výboje = nedá se zneužít či špatně nevhodně použít.